T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME PROJESİ KAPSAMINDA ARAZİ UYGULAMALI TEKNİK İZLEME EĞİTİMİ ARAZİDE DEVAM EDİYOR

Yayın Tarihi : 28.09.2022


Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Doç. Dr. Sadi AKSU tarafından, Bölge Müdürlüğümüz personeline yönelik, "Tür Tayininin Yapılması" ve "Balıklar için Biyolojik İzleme Nedir ve Nasıl Yapılmalıdır?" konularını kapsayan sunumlar yapıldı. Dr. Sercan BAŞKURT tarafından biyolojik izleme ölçümü hakkında bilgi verildi.

Ardından, arazi çalışmasında elektrosoker yöntemiyle balık örnekleme çalışması yapıldı. 'Farklı türlere ait tespitte nelere dikkat edilmesi gerektiği' birkaç balık türü üzerinde gösterilerek detaylandırıldı.


tkn (1).JPGtkn (2).JPG


tkn (3).JPG


tkn (4).JPG