T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KARAKULAK TÜR EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI BAŞLADI

Yayın Tarihi : 24.11.2022

"Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesine bağlı olarak "Karakulak Eylem Planı Çalıştayı"  24-25 Kasım 2022 tarihlerinde Muğla ilimizde başlamıştır.

Çalıştay açılış konuşmasında 4. Bölge Müdürü Adil ŞENCAN "İlgili kurum, kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri ile ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde yaban hayatı varlığımızın artırıldığına dikkat çekerek, çalıştayın tüm katılımcılar ve ülkemiz için başarılı geçmesini dilemiştir.

İlk oturumlar proje paydaşları tarafından; Proje hakkında genel bilginin verildiği, Tür Eylem Planının önemi, Nesli tehlike altında olan memeli türleri listesi, Tür Eylem Planlarının metodolojisinin yenilenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde türlerin önemi ve ülke ekonomisine katkıları, türlerle ilgili envanter çalışmalarının yapılması, kilit ya da şemsiye tür tespiti gibi ayrıntılı konularda yapılan sunumlar ile birlikte katılımcıların soru ve katkıları ile tamamlandı.

Ülkemizde Antalya, Burdur, Denizli, Aydın ve Muğla illerinde yayılımı bulunan Karakulak hakkında Tür Eylem Planı çalışmaları kapsamında Çalıştay; hedef, faaliyet ve sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi grup çalışmaları ile devam edecektir.

Çalıştay sonuç raporu hazırlanarak Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen projenin çıktıları ilgililerle paylaşılacaktır.


çlş1 (1).JPG


çlş1 (2).JPG


çlş1 (3).JPG