T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2023 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU (KOSK) SAYIMLARI İÇİN ÖN ÇALIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 21.12.2022

2023 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU (KOSK) SAYIMLARI İÇİN ÖN ÇALIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

Ülkemizde yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS), Uluslararası Su Kuşu Sayımlarının  (USS) bir parçasıdır. Bu sayımlar su kuşu popülasyonlarını belirlemek amacıyla alan bazında yapılan ve Wetlands International (Uluslararası Sulak alan Kurumu) tarafından organize edilen küresel bir sayım organizasyonudur. Sayımlar her yılın Ocak – Şubat aylarında, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri zaman gerçekleştirilmektedir.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, ülkemizdeki av ve yaban hayvanlarının ve sulak alanların korunması, geliştirilmesi görevleri Tarım ve Orman Bakanlığımıza verilmiştir. Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için ülkemiz genelinde, Bakanlığımız koordinasyonunda Kış Ortası Su Kuşu Sayımları  (KOSKS)  yapılmaktadır.  Böylece su kuşlarının mevsimsel değişimlerini izleyerek önemli ölçüde veri elde edilmekte ve sayım yapılan alanlar hakkında toplanan veriler güncellenmektedir.                                                                                                                 

20.12.2022 tarihinde İzmir İl Şube Müdürlüğümüzde  4. Bölge Müdürlüğü  Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) Sayımları ön çalışma toplantısı Bölge Müdürlüğümüz Personeli ve Sivil Toplum Kuruluşlarının iştiraki ile gerçekleştirilmiştir.

Yapılan toplantıda sayım yapılacak alanlar belirlenmiş, bu alanlardaki sayım noktaları haritalandırılmış olup 14-15 Ocak 2023 tarihinde İzmir İlimizde başlayacak olan çalışmalar, 18 Ocak 2023 tarihinde Manisa İlimizde, 21 Ocak 2023 tarihinde Aydın İlimizde ve 22 Ocak 2023 tarihinde Muğla İlimizde gerçekleştirilecek KOSK sayımları ile  tamamlanacaktır.


kosk k (2).jpegkosk k (1).jpeg