T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TERIAS Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 30.01.2024

"Türkiye'deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi (TERIAS) kapsamında belirlenen hedef istilacı yabancı türlerin pilot alanlarda kontrolünün sağlanması amacı ile Acil Eylem Planlarının uygulanması ve geliştirilmesi Orta/Uzun vadeli yönetim planı uygulamaları ve hedef türün alan içinde sebep olduğu ekosistem tahribatının giderilmesine yönelik olarak Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan İzmir ili lokasyonlarında Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası ( Trachemys scripta elegans ) ile Yeşil Papağan ( Psittacula krameri ) türlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

​​triasx (1).jpg


triasx (2).jpg


triasx (3).jpg 


triasx (4).jpg 


triasx (5).jpg 


triasx (6).jpg